Update with regard to Covid-19/Coronavirus

 

Dear friends of Sowa Rigpa,

 
On behalf of our international team we send all our love and good wishes to you and to your family at this special moment dedicated to the collective health of all sentient beings and our environment.
 

We are confident that next year the Congress will finally take place and that you will be able to experience the power of Sowa Rigpa tangibly, with many other Sowa Rigpa practitioners from all over the world. 

The new date of the Congress is 30th April- 1st May 2021.

The dates of the additional program are settled preliminary and will be confirmed soon. 

 100 Years of Tibetan Medicine in Poland and Europe

A Congress for Adults, Children and All Together

 

wersja polska ponizej

We are happy to invite you to the 8th International Congress on Sowa Rigpa- Traditional Tibetan Medicine, as well as a comprehensive additional program before and after the Congress! 

We are looking forward to welcome you to this timeless personal encounter of therapists, scholars, cooperation partners and interested people in the field of Sowa Rigpa and related disciplines.

Preliminary Program (dates are subject to change)

20-27 April 2021 – Blissfull Freedom Retreat: Karmamudra retreat with Dr. Nida Chenagtsang

28-29 April 2021 – Root Tantra class with Dr. Nida Chenagtsang and other senior teachers

29 April 2021 – Thesis presentation and certification of senior students of Sowa Rigpa

30th April – 1st May 2021 –International Congress on Sowa Rigpa

3rd May 2021 –  Nejang instructor training

4th May 2021 – Horme instructor training

5th May 2021 – Yukchö/stick therapy instructor training

    

Science of Traditional Modern Medicine

–  Medicine for Our Nature, both Internal and External

The inspiring motto  intends to broaden our scientific perspectives and to present Sowa Rigpa as a “Science of traditional modern medicine”.

Let’s come together in the polish metropolis of Poznan with people from all over the world to celebrate “100 years of Tibetan Medicine in Poland”. We are and example of “Unity in Diversity”, working for the same goal, beyond borders and national or individual interests.

Families with children are very welcome. We are very happy to meet the next generation of Sorig practitioners from all over the world. For the first time there will be a separate Congress program for children with a separate registration. Sorig Kids will be active Congress participants and will have their own separate program to get in touch with the science of health and happiness as soon as possible. Sorig Kids is being developed by an international group of experts supervised by Avishan Saberian and under the guidance of Dr. Nida Chenagtsang as a program of study (and fun) for children and families, integrating a variety of techniques from both the Tibetan medical and spiritual traditions.

Poznan, among the oldest and largest cities in Poland with a high quality of living, surrounded by nature as the city lies in the outskirts of beautiful lakelands,   is an important academic site with 130 000 students, a city with a history of openness and experience in welcoming and hosting people from around the globe for exchange on an academic, economic or on the level of arts and culture.

During the Congress Poznan will be the metropolis of Sowa Rigpa and a connecting bridge on the pathways of Sowa Rigpa from the Tibetan high plateau to eastern Europe and with this bridge-building gathering we would like to strengthen our interconnection with a concrete focus on scientific cooperation and interdisciplinary on the highest possible level to face future challenges: for the benefit of all sentient beings and our environment: let´s go beyond “natural medicine” and talk about medicine for our nature: internal and external.

Let ́s come together in the wonderful traditional and modern city of Poznan.

With most cordial greetings on behalf of the International Organizing Committee,

Dr. Nida Chenagtsang

Dr. Marian Majchrzycki

Dr. Anastazja Holecko

Dr. Jens Tönnemann

 

 

100 Lat medycyny tybetanskiej w Polsce i w Europie

Kongres dla doroslych, dzieci i wszystkich lacznie

Mamy zaszczyt zaprosic was na 8 Międzynarodowy Kongres Sowa Rigpa – tradycyjnej medycyny tybetanskiej oraz na program towarzyszacy. Zachecamy do udziału w tym ponadczasowym spotkaniu terapeutow, naukowcow, partnerów, osob praktykujących Sowa Rigpe, oraz wszystkich interesujących się medycyna tybetanska i zwiazanymi z nia dziedzinami.

Wstępny program 2021:

20-27 kwietnia – odosobnienie wewnętrznej wolnosci z Drem Nidą – Karmamudra i Mahamudra 

28-29 kwietnia: Tantra rdzenna medycyny tybetanskiej z  Dr Nida i starszymi nauczycielami.

29 kwietnia: prezentacja prac dyplomowych studentów konczacych studia

30 kwietnia – 1 maj: Międzynarodowy Kongres Sowa Rigpa w Poznaniu 

3 maj:  instruktorski kurs jogi Nedziang

4 maj: instruktorski kurs Horme

5 maj: instruktorski kurs Jukczo, terapii paleczkami

Spotkajmy się w polskiej „metropolii” poznańskiej z ludźmi z całego świata aby świętować razem „stulecie Medycyny Tybetańskiej w Polsce”. Jestesmy przykladem Jedności w Różnorodności, pracując dla wspólnego celu, ponad granicami i indywidualnym interesem narodowym. Celem inspirującego motto jest poszerzenie naszych naukowych perspektyw i przedstawianie Sowa Rigpa jako „Tradycyjnej medycyny wspolczesnej”.

Zapraszamy rodziny z dziećmi. Z przyjemnością poznamy kolejne pokolenie praktykujących Sorig z całego świata. Po raz pierwszy będzie miał miejsce oddzielny program dla dzieci z oddzielnym systemem rejestracji. Sorig Kids będą aktywnymi uczestnikami Kongresu i będą miały swój własny program spotkania, dzięki któremu wejdą w kontakt z wiedzą o zdrowiu i szczęściu już w młodym wieku. Sorig Kids jest programem tworzonym międzynarodowa grupa ekspertów – we współpracy z Avishan Saberian pod kierunkiem Dra Nidy Chenagtsang jako programu edukacyjnego (i rozrywkowego) dla dzieci i rodzin, łączącego różnorodność technik tybetańskiej tradycji medycznej jak i duchowej.

Poznań, jedno z najstarszych i największych miast o wysokim standardzie życia, jest otoczone naturą, w sasiedztwie pięknych pojezierzy. Poznan jest ważnym ośrodkiem akademickim, w którym uczy się 130 000 studentów. Miasto to ma bogatą historię otwartości i doświadczenie goszczenia ludzi z całego świata w celu wymiany naukowej, ekonomicznej oraz na polu sztuki i kultury.

W czasie trwania Kongresu, Poznań stanie się metropolią Sowa Rigpa – mostem łączącym plaskowyz Tybetański z  Europa.  Tym budującym wiezi spotkaniem chcielibyśmy wzmocnić to połączenie mając na celu interdyscyplinarną współpracę naukową na najwyższym możliwym poziomie, aby z kolei być w stanie stawić czoła wyzwaniom przyszłości. Dla pożytku wszystkich czujących istot i naszego środowiska: zróbmy krok poza „medycynę naturalną” i rozmawiajmy o medycynie dla naszej natury: wewnętrznej i zewnętrznej.

Spotkajmy się we wspanialym, tradycyjnym i nowoczesnym mieście, Poznaniu.

Z najserdeczniejszymi pozdrowieniami w imieniu Komitetu Organizacyjnego,

Dr Nida Chenagtsang

Dr Marian Majchrzycki

Dr Anastazja Holecko

Dr Jens Tonnemann

 

Buy tickets for Sorig Congress 2020

First glimpse at the upcoming venues: