Current News with regard to Covid-19/Coronavirus:

-The Congress in Poznan and all additional programs are postponed for 1 year (the new date will be published soon)

-All registered participants will be contacted soon with possible cancellation options

Current statement of the organizing team:

Dear all friends of Sowa Rigpa,  
 
Many greetings on behalf of the Sorig Congress Team.
 
Our medical director Dr. Nida Chenagtsang has recommended to postpone this year´s Congress.
 
The new date is: in 1 year
 
Even if we were continuously in contact to virologists and hygiene-experts, well informed and felt that an event like ours -based on the individual responsibility of every participant for the benefit of all- might be beneficial in these days, we -of course- act in accordance with current local and international health policy recommendations. 
 
Due to the increasing travel restrictions around the globe with regard to Covid-19/Coronavirus
many of our highly esteemed friends and speakers had to cancel their flights.
Our big italian family (including Dr. Nida who is considering postponing his return to Italy)  is maximally affected at the moment… .
 
We are all interconnected. Nothing exists independently.
 
We have prepared everything for the Congress with so much love and care 
to create the best Sorig family gathering ever in the history of Sowa Rigpa and we are full of gratitude to do this preparation work for all of you.
For sure we will even make it better next year and we are looking forward to welcome
everyone of you, dear all friends of Sowa Rigpa.
 
We highly recommend the following blog of our friends and Congress speakers Heiko and Selina Niedermeyer (not only) with regard to Covid-19 virus: 
 
 
With warm and heartfelt wishes,
your Sorig Congress Team

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 Years of Tibetan Medicine in Poland and Europe

A Congress for Adults, Children and All Together

 

wersja polska ponizej

We are happy to invite you to the 8th International Congress on Sowa Rigpa- Traditional Tibetan Medicine, as well as a comprehensive additional program before and after the Congress! 

We are looking forward to welcome you to this timeless personal encounter of therapists, scholars, cooperation partners and interested people in the field of Sowa Rigpa and related disciplines.

Preliminary Program:

 

15-21 April 2020 – Blissfull Freedom Retreat: Karmamudra retreat with Dr. Nida Chenagtsang

22-23 April 2020 – Root Tantra class with Dr. Nida Chenagtsang and other senior teachers

23 April 2020 – Thesis presentation and certification of senior students of Sowa Rigpa

24- 25 April 2020 –International Congress on Sowa Rigpa

27 April 2020 –  Nejang instructor training

28 April 2020 – Horme instructor training

29 April – Yukchö/stick therapy instructor training

 

Buy tickets for Sorig Congress 2020

    

Science of Traditional Modern Medicine

–  Medicine for Our Nature, both Internal and External

The inspiring motto  intends to broaden our scientific perspectives and to present Sowa Rigpa as a “Science of traditional modern medicine”.

Let’s come together in the polish metropolis of Poznan with people from all over the world to celebrate “100 years of Tibetan Medicine in Poland”. We are and example of “Unity in Diversity”, working for the same goal, beyond borders and national or individual interests.

Families with children are very welcome. We are very happy to meet the next generation of Sorig practitioners from all over the world. For the first time there will be a separate Congress program for children with a separate registration. Sorig Kids will be active Congress participants and will have their own separate program to get in touch with the science of health and happiness as soon as possible. Sorig Kids is being developed by an international group of experts supervised by Avishan Saberian and under the guidance of Dr. Nida Chenagtsang as a program of study (and fun) for children and families, integrating a variety of techniques from both the Tibetan medical and spiritual traditions.

Poznan, among the oldest and largest cities in Poland with a high quality of living, surrounded by nature as the city lies in the outskirts of beautiful lakelands,   is an important academic site with 130 000 students, a city with a history of openness and experience in welcoming and hosting people from around the globe for exchange on an academic, economic or on the level of arts and culture.

During the Congress Poznan will be the metropolis of Sowa Rigpa and a connecting bridge on the pathways of Sowa Rigpa from the Tibetan high plateau to eastern Europe and with this bridge-building gathering we would like to strengthen our interconnection with a concrete focus on scientific cooperation and interdisciplinary on the highest possible level to face future challenges: for the benefit of all sentient beings and our environment: let´s go beyond “natural medicine” and talk about medicine for our nature: internal and external.

Let ́s come together in the wonderful traditional and modern city of Poznan.

With most cordial greetings on behalf of the International Organizing Committee,

Dr. Nida Chenagtsang

Dr. Marian Majchrzycki

Dr. Anastazja Holecko

Dr. Jens Tönnemann

 

 

100 Lat medycyny tybetanskiej w Polsce i w Europie

Kongres dla doroslych, dzieci i wszystkich lacznie

Mamy zaszczyt zaprosic was na 8 Międzynarodowy Kongres Sowa Rigpa – tradycyjnej medycyny tybetanskiej oraz na program towarzyszacy. Zachecamy do udziału w tym ponadczasowym spotkaniu terapeutow, naukowcow, partnerów, osob praktykujących Sowa Rigpe, oraz wszystkich interesujących się medycyna tybetanska i zwiazanymi z nia dziedzinami.

Wstępny program:

 

14-21 kwietnia 2020 – odosobnienie wewnętrznej wolnosci z Drem Nidą – Karmamudra i Mahamudra 

22-23 kwietnia: Tantra rdzenna medycyny tybetanskiej z  Dr Nida i starszymi nauczycielami.

23 kwietnia: prezentacja prac dyplomowych studentów konczacych studia

24 – 25 kwietnia – Międzynarodowy Kongres Sowa Rigpa w Poznaniu 

27 kwietnia – instruktorski kurs jogi Nedziang

28 kwietnia – instruktorski kurs Horme

29 kwietnia – instruktorski kurs Jukczo, terapii paleczkami

 

Spotkajmy się w polskiej „metropolii” poznańskiej z ludźmi z całego świata aby świętować razem „stulecie Medycyny Tybetańskiej w Polsce”. Jestesmy przykladem Jedności w Różnorodności, pracując dla wspólnego celu, ponad granicami i indywidualnym interesem narodowym. Celem inspirującego motto jest poszerzenie naszych naukowych perspektyw i przedstawianie Sowa Rigpa jako „Tradycyjnej medycyny wspolczesnej”.

Zapraszamy rodziny z dziećmi. Z przyjemnością poznamy kolejne pokolenie praktykujących Sorig z całego świata. Po raz pierwszy będzie miał miejsce oddzielny program dla dzieci z oddzielnym systemem rejestracji. Sorig Kids będą aktywnymi uczestnikami Kongresu i będą miały swój własny program spotkania, dzięki któremu wejdą w kontakt z wiedzą o zdrowiu i szczęściu już w młodym wieku. Sorig Kids jest programem tworzonym międzynarodowa grupa ekspertów – we współpracy z Avishan Saberian pod kierunkiem Dra Nidy Chenagtsang jako programu edukacyjnego (i rozrywkowego) dla dzieci i rodzin, łączącego różnorodność technik tybetańskiej tradycji medycznej jak i duchowej.

Poznań, jedno z najstarszych i największych miast o wysokim standardzie życia, jest otoczone naturą, w sasiedztwie pięknych pojezierzy. Poznan jest ważnym ośrodkiem akademickim, w którym uczy się 130 000 studentów. Miasto to ma bogatą historię otwartości i doświadczenie goszczenia ludzi z całego świata w celu wymiany naukowej, ekonomicznej oraz na polu sztuki i kultury.

W czasie trwania Kongresu, Poznań stanie się metropolią Sowa Rigpa – mostem łączącym plaskowyz Tybetański z  Europa.  Tym budującym wiezi spotkaniem chcielibyśmy wzmocnić to połączenie mając na celu interdyscyplinarną współpracę naukową na najwyższym możliwym poziomie, aby z kolei być w stanie stawić czoła wyzwaniom przyszłości. Dla pożytku wszystkich czujących istot i naszego środowiska: zróbmy krok poza „medycynę naturalną” i rozmawiajmy o medycynie dla naszej natury: wewnętrznej i zewnętrznej.

Spotkajmy się we wspanialym, tradycyjnym i nowoczesnym mieście, Poznaniu.

Z najserdeczniejszymi pozdrowieniami w imieniu Komitetu Organizacyjnego,

Dr Nida Chenagtsang

Dr Marian Majchrzycki

Dr Anastazja Holecko

Dr Jens Tonnemann

First glimpse at the upcoming venues: