Additional Program at Glance

 (dates may change slightly)

20-27 April 2021 – Blissfull Freedom Retreat: Karmamudra retreat with Dr. Nida Chenagtsang

28-29 April 2021 – Root Tantra class with Dr. Nida Chenagtsang and other senior teachers

29 April 2021 – Thesis presentation and certification of senior students of Sowa Rigpa

30th April – 1st May 2021 –International Congress on Sowa Rigpa

3rd May 2021 –  Nejang instructor training

4th May 2021 – Horme instructor training

5th May 2021 – Yukchö/stick therapy instructor training 

Buy tickets for Sorig Congress 2020

 

Blissful Freedom – Karmamudra retreat

guided by dr Nida Chenagtsang 

Date: 20-27 April 2021, whole day

Venue: Hotel Szablewski, Dymaczewo Nowe – outer peace to allow inner peace – beautiful lakeside hotel near Poznan

Fee: 525 Euro (all included except for texts)

Requirements

  •  To complete Yuthok Nyingthig Ngöndro Retreat
  • To complete at least Outer Guru Yoga or any of the Guru Yoga Retreat 

 

The Yuthok Nyingthig tradition contains a very extensive teaching on Karmamudra as a key point to achieve innate clear light experience. This practice of the orgasm state is also known as the ‘path of bliss’ or the ‘union practice’. It can be done alone or with a partner and involves training in yogic exercises and utilizing the energy and channels to attain different levels of bliss experiences to integrate with meditation, for both men and women.

According to the Yuthok Nyingthig, the result of Karmamudra can lead to the attainment of the Rainbow Body.

Join Dr. Nida Chenagtsang in this 7-day vajrayana yoga retreat where he will skillfully guides us to understand, control and transform your mind to find inner peace through the lower path of bliss and the upper path of liberation.

 

Odosobnienie Karmamudry – wolnosci pelnej blogosci

Prowadzący: Dr Nida Chenagtsang

Data: 20-27 kwiernia (wt.-wt.)

Miejsce: Hotel Szablewski, Dymaczewo Nowe – zewnętrzny spokój, który umożliwia pojawienie się wewnętrznego spokoju: pięknie położony hotel nad jeziorem w okolicach Poznania.

Cena: 525 Euro (zawiera wszystko oprocz tekstow)

Zobowiazania:

– Ukończyc odosobnienie Nyndro Yuthok Nyingthig

– Ukończyc odosobnienie co najmniej Zewnętrznej Guru Jogi lub jakikolwiek inny rodzaj Guru Jogi.

Yuthok Nyingthig zawiera rozbudowany zestaw nauk o Karmamudrze jako kluczu do osiągnięcia doświadczenia wewnętrznego przejrzystego światła. Ta praktyka stanu orgazmu jest również znana jako „ścieżka rozkoszy”. Moze być wykonywana samodzielnie lub z partnerem / partnerką i wymaga treningu jogi oraz użycia energii i kanałów do uzyskania różnych poziomów doświadczenia rozkoszy, które następnie zostają włączone do praktyki medytacyjnej zarówno kobiet jak i mężczyzn.

Według Yuthok Nyingthig, rezultaty Karmamudry mogą doprowadzić do uzyskania Tęczowego Ciała.

 

Buy tickets for Sorig Congress 2020

Root Tantra Class

Guided by Dr. Nida and international senior teachers

Date: 28-29 April 2021

Time: 9:30- 17:30

Venue: Teatr 8 Dnia, ul. Ratajczaka 44, Poznan

Fee: 100 Euro

Requirements: Open to all interested in studying Sowa Rigpa

This is a beginning of new course of TTM studies for students form all over the world.

Step into the world of the Tibetan Science of Healing and Happiness under the guidance of our outstanding Medical Director of Sorig Khang International, Dr. Nida Chenagtsang, together with experienced senior teachers from all over the world. What a wonderful opportunity to start with a new education on an international level and to get to know colleagues from the beginning parallel to a close contact with the inspiring network of Sorig Khang International.

We will study the Root Tantra, introducing the foundations of Tibetan Medicine in an essential yet profound system. Here, essential principles and practices of Sowa Rigpa, the Science of Healing, are presented as leaves trees growing in the Medicine Buddha’s mandala garden. This course opens a door into this ancient and powerful system of “traditional modern” medicine, passed down for centuries until today in an unbroken lineage. 

After this course the students can continue their education on Sowa Rigpa in their countries.

 

Kurs Tantry Rdzennej

Prowadzony przez Dra Nidę Chenagtsanga oraz doswiadczonych międzynarodowych nauczycieli.

Data: 28-29 kwietnia 2021

Czas: 9:30 – 17:30

Miejsce: Teatr Ósmego Dnia przy ul. Ratajczaka 44 w Poznaniu

Cena: 100 Euro

Wymagania: kurs otwarty dla wszystkich chetnych

Jest to początek nowego programu studiów na poziomie międzynarodowym dla nowych słuchaczy z całego świata.

Wstąp do świata tybetańskiej nauki o uzdrawianiu i szczęściu pod przewodnictwem dyrektora medycznego Sorig Khang International, Dra Nidy Chenagtsanga, wspólnie z doświadczonymi nauczycielami. To wyjatkowa szansa rozpoczęcia nowej ścieżki edukacyjnej na poziomie międzynarodowym i poznania kolegów z całego świata.już na jej początku, równolegle do rozwoju bliskich kontaktów w inspirującej sieci Sorig Khang International.

Kurs ten otwiera drzwi do starego i potężnego systemu „tradycyjnej nowoczesnej” medycyny, przekazywanego poprzez wieki w sposób nieprzerwany aż do dziś.

Studium Tantry Rdzennej wyjasnia podstawy medycyny tybetańskiej w sposób esencjonalny lecz równocześnie dogłębny. Te uniwersalne zasady i praktyki Sowa Rigpa – nauki o uzdrawianiu, przedstawione są jako liście na drzewie rosnącym w ogrodzie mandali Buddy Medycyny.

Po skończeniu kursu Tantry Rdzennej z drem Nida uczestnicy mogą kontynuować studia medycyny tybetańskiej w swoich krajach.

 

 

Buy tickets for Sorig Congress 2020

 

Thesis Presentations

with Dr Nida Chenagtsang

Date: 29 April 2021

Time: 9:30- 17:30

Venue: Teatr 8 Dnia, ul. Ratajczaka 44, Poznan

Fee: free for the presenters, donation for the public

Requirements:

Having completed the full course of TTM studies or Tibetan External Therapies.

Thesis should be written in English (can be translated from your mother tongue), at least 50 pages long, and should include some theoretical introduction, main body of your research or case studies, and conclusion.

The Thesis presentation can be done in Power Point or by other means.

Persons responsible for Thesis presentations: Elena Shirshova, Elise Mandine

After presentations there will be official Diploma Ceremony with Academic Graduation during the Congress days.

Students who have completed the course of TTM studies but haven’t presented their thesis will receive the diploma without Academic Graduation.

It´s a wonderful opportunity to learn more from people who dedicated time of intensive research to a specific topic in the field of Sowa Rigpa.

 

Prezentacja Prac Dyplomowych

Prowadzona przez Dra Nidę Chenagtsanga

 

Data: 29 kwietnia 2021

Czas: 9:30 – 17:30

Miejsce: Teatr Ósmego Dnia przy ul. Ratajczaka 44 w Poznaniu

Cena: za darmo dla prezentujacych, darowizna dla widzow 

 

Wymagania:

Skonczone pelne studia tradycyjnej medycyny tybetańskiej lub terapii zewnętrznych.

Praca dyplomowa powinna być napisana w j. ang (albo przetlumaczona),  mieć przynajmniej 50 stron i powinna zawierac teorytyczny wstep, rozwiniecie – wlacznie badan czy opisem przypadkow, oraz podsumowanie.

Prezentacja pracy dyplomowej – w formacie Power Point, albo w wami wybranej formie. 

Po prezentacjach odbędzie się uroczyste rozdanie dyplomow z naukowym wyróżnieniem w czasie kongrese. Osoby, które skonczyly studia, ale nie napisaly pracy dyplomowej otrzymają dyplom bez naukowego wyrozniena.

Dla osob dopiero studiujacych to wspaniała okazja nauczyć się czegoś więcej od osób, które poświęciły dużo czasu intensywnym badaniom konkretnych zagadnień Sowa Rigpa.

 

 

 

Buy tickets for Sorig Congress 2020

After Congress Teacher Trainings

Szkolenia dla nauczycieli po kongresie

 

Nejang Yoga Teacher Training 

 

with Dr Nida Chenagtsang

 

Date: 3rd May 2021

Time: 9:30- 17:30

Venue: Teatr 8 Dnia, ul. Ratajczaka 44, Poznan

Fee: 60 Euro

Requirements:

Have completed Nejang course (6 hrs). 
✓ Done at least 6 months of daily 30 minutes Bumbachen practice.
✓ Highly recommended to do Nejang practice everyday.

Nejang is a combination of breathing, movements and self-massage; these yogic exercises from the Tibetan medical tradition have been used for centuries to promote healing, balance the internal energies, and cleanse the body. While Tibetan yogas are typically kept secret; this practice, from the Kalachakra tradition, can be done by anybody. It is also a preparation for higher levels of yogic practices. This system has traditionally been used by Tibetan physicians and as a recommended exercise for patients. 

These are specific exercises indicated for different conditions, and to balance the different internal energies in the body. According to the original ancient text, this practice unblocks knots in the channels, and pacifies diseases in the body and mind. It also had the power to eliminate and protect the practitioner from provocations, and bring spiritual realizations. 

In this teachers’ training workshop, you will go in-depth into the practice with Master Teacher Dr.Nida Chenagtsang. Participants will be tested on Nejang exercises.

Those who have already done the instructors course in the past, need to update their qualifications every year. 

 

 

Szkolenie dla instruktorow jogi Nedziang

Prowadzący: Dr Nida Chenagtsang

Data: 3 maja 2021 

Czas: 9:30 – 17:30

Miejsce: Teatr Ósmego Dnia przy ul. Ratajczaka 44 w Poznaniu

Cena: 60 Euro

Wymagania

  • Ukończony kurs Nejang (6 godzin)
  • Co najmniej sześć miesięcy codziennej 30-minutowej praktyki Bumbachen
  • Zalecana codzienna praktyka jogi Nedziang

 

Uczestnicy zostaną poddani testowi z ćwiczeń Nejang.

Nedziang jest połączeniem ćwiczeń oddechowych, ruchu i automasażu; te jogiczne ćwiczenia pochodzące z tybetańskiej tradycji medycznej były używane od stuleci w celu wzmacniania zdrowia, równoważenia energii wewnętrznych i oczyszczania ciała. Chociaż jogi tybetańskie zazwyczaj utrzymywane są w tajemnicy, ta praktyka z tradycji Kalaczakry może być wykonywana przez każdego. Stanowi ona również przygotowanie do wyższych rodzajów jogi. Zgodnie z tradycją, system ten był używany przez lekarzy w Tybecie jako zestaw ćwiczeń polecanych pacjentom.

Są to szczególne ćwiczenia wskazane w konkretnych schorzeniach oraz jako środek równoważący energie wewnętrzne w ciele. Według oryginalnego tekstu sprzed wieków, praktyka ta odblokowuje węzły kanałów, łagodzi stany chorobowe ciała i umysłu. Posiada również moc eliminowania i ochraniania praktykującego przed prowokacjami oraz może doprowadzić do duchowego urzeczywistnienia.

W czasie tego kursu uczestnicy dogłębnie poznają praktykę pod prowadzeniem Dra Nidy Chenagtsanga.

Nauczyciele, ktorzy juz przeszli takie szkolenie w przeszlosci, powinni odswiezyc swoje kwalifikacje co roku.

 

Buy tickets for Sorig Congress 2020

Horme Instructors Training

guided by Dr. Nida Chenagtsang 

 

Date: 4th May

Time: 9:30- 17:30

Venue: Teatr 8 Dnia, ul. Ratajczaka 44, Poznan

Fee: 60 Euro

Prerequisites:

Having completed the courses of study of Sorig External Therapies or Sowa Rigpa studies

 

Szkolenie instruktorow Horme

prowadzi dr Nida Chenagtsang 

 

Data: 4 maja

Czas: 9:30- 17:30

Miejsce: Teatr 8 Dnia, ul. Ratajczaka 44, Poznan

Cena: 60 Euro

Wymagania: skonczone studia Tybetanskich terapii zewnetrznych lub Sowa Rigpy 

Buy tickets for Sorig Congress 2020

 

Yukcho Stick Therapy instructors course

guided by Dr. Nida Chenagtsang

 

Date: 5th May

Time: 9:30- 17:30

Venue: Teatr 8 Dnia, ul. Ratajczaka 44, Poznan

Fee: 60 Euro

Prerequisites:

Having completed the courses of study of Sorig External Therapies or Sowa Rigpa studies

 

Szkolenie instruktorow Yukczo

prowadzi dr Nida Chenagtsang 

 

Data: 5 maj

Czas: 9:30- 17:30

Miejsce: Teatr 8 Dnia, ul. Ratajczaka 44, Poznan

Cena: 60 Euro

Wymagania: skonczone studia Tybetanskich terapii zewnetrznych lub Sowa Rigpy 

 

Buy tickets for Sorig Congress 2020