Congress Languages

English
, Polish, Tibetan, and more…

The International Congress will bring together people from many countries also linguistically:

(almost) all lectures will be held in English with a Polish translation, only a few in Tibetan language with consecutive English and Polish translation. Questions and comments are of course also translated into English and Polish to provide a lively discourse of all participants.

If necessary you can have translations into other languages in small groups. Please contact our team in case you wish a support. You are very welcome.

The additional program guided by dr. Nida Chenagtsang will be in English only, and translations into other languages are possible in small groups/ 

 

 

Języki kongresu

Angielski, polski, tybetanski i inne…

Międzynarodowy kongres zbliży do siebie ludzi z wielu krajów, również na poziomie języka:

(prawie) wszystkie wykłady będą wygłaszane w języku angielskim. Nieliczne prelekcje w języku tybetańskim będą tłumaczone na j. angielski i j. polski. Pytania i komentarze również będą tłumaczone na j. angielski i j. polski, aby umożliwić żywą dyskusję wszystkich uczestników.

 Jeśli pojawi się taka konieczność, bedzie mozliwe tłumaczenie na inne języki w małych grupach. Prosimy o kontakt jeśli potrzebują Państwo pomocy w tej sprawie. Z przyjemnością jej udzielimy.

Program dodatkowy, prowadzony przez Dra Nide Chenagtsang, bedzie tylko w j.angielskim. Tlumaczenie na inne jezyki jest mozliwe w malych grupach.